“Gilan Servis” MMC <span>Sənaye alpinizmi</span>
“Gilan Servis” MMC Sənaye alpinizmi
“Gilan Servis” MMC-nin əsas fəaliyyət istiqaməti sənaye alpinizmi, fasad təmizliyi, təmiri, işıqlandırılması, hündürmərtəbəli binalarda şüşələrin dəyişdirilməsi, fasad üzərində silikonlama işlərinin aparılması və s.

KOMPLEKS TƏMİZLƏMƏ (Cleaning)

Kompleks təmizləmə müvafiq Müqaviləyə əsasən həyata keçirilən təmizlik xidmətləridir. 

Ərazinin hər gün təmizlənməsindən əlavə , ərazinin gün ərzində təmizliyi ciddi nəzərət altında saxlanılır.

Kompleks təmizləmə xidmətinin qiyməti işçi sayından, binanın ölçüsündən, istifadə olunacaq avadanlıqların və alətlərin sayından, təchizat materiallarının sərfiyyatından və s. asılıdır.

Sizin binalarınızın təmizliyini təmin etmək üçün biz xüsusi işçi geyimindən; kimyəvi, yuyucu və təmizləyici vasitələrdən; yalnız gigiyenik məhsullardan istifadə edirik.