“Gilan Servis” MMC <span>Sənaye alpinizmi</span>
“Gilan Servis” MMC Sənaye alpinizmi
“Gilan Servis” MMC-nin əsas fəaliyyət istiqaməti sənaye alpinizmi, fasad təmizliyi, təmiri, işıqlandırılması, hündürmərtəbəli binalarda şüşələrin dəyişdirilməsi, fasad üzərində silikonlama işlərinin aparılması və s.

DÖŞƏMƏNİN POLİMER CİLASI

Polimer cila linoliumun tərkibinə böyanın və çirkin çökməsinin qarşısını alır. Döşəməyə polimer cila çəkildikdən sonra döşəmə parlaq və asan təmizlənən olur. 

Polimer cilaya qulluq və təmizləmə üçün xüsusi vasitələrdən istifadə tələb olunur. Bu, cilanın uzun müddətli olmasına şərait yaradır.