“Gilan Servis” MMC <span>Sənaye alpinizmi</span>
“Gilan Servis” MMC Sənaye alpinizmi
“Gilan Servis” MMC-nin əsas fəaliyyət istiqaməti sənaye alpinizmi, fasad təmizliyi, təmiri, işıqlandırılması, hündürmərtəbəli binalarda şüşələrin dəyişdirilməsi, fasad üzərində silikonlama işlərinin aparılması və s.

Xidmətlər

KOMPLEKS TƏMİZLƏMƏ (Cleaning) KOMPLEKS TƏMİZLƏMƏ (Cleaning) Kompleks təmizləmə müvafiq Müqaviləyə əsasən həyata keçirilən təmizlik xidmətləridir. ƏSASLI TƏMİZLƏMƏ (Cleaning) ƏSASLI TƏMİZLƏMƏ (Cleaning) Əsaslı təmizləməyə ofislərdə, sənayə müəssisələrində, kotteclərdə, mənzil və evlərdə SƏNAYƏ ALPİNİZMİ SƏNAYƏ ALPİNİZMİ Professional avadalıqların və qurğuların vasitəsi ilə fasadın yuyulmasını və germetizasiya işlərini Sizə təklif edir. DÖŞƏMƏNİN POLİMER CİLASI DÖŞƏMƏNİN POLİMER CİLASI Polimer cila linoliumun tərkibinə böyanın və çirkin çökməsinin qarşısını alır. ŞÜŞƏLƏRİN YUYULMASI ŞÜŞƏLƏRİN YUYULMASI “Gilan Servis” MMC şüşələrin yuyulma xidmətlərini – onların palçıqdan, ləkələrdən, çirkdən təmizlənməsini Sizə təklif edir. XALÇA VƏ YUMŞAQ MEBELLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ XALÇA VƏ YUMŞAQ MEBELLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ “Gilan Servis” MMC xalçaların vakum texnologiyası əsasında ləkələrdən, cirkdən, tozdan təmizlənməsini Sizə təmin edir. DİZAYN DİZAYN Landşaft dizaynı. Exteryer dizaynı. İnteryer dizaynı TƏMİR TƏMİR Mənzillərin, ofislərin, ictimai və şəxsi obyektlərin təmiri TİKİNTİ TİKİNTİ Tikintinin layihələndirilməsi MƏRMƏR VƏ QRANİTİN CİLALANMASI MƏRMƏR VƏ QRANİTİN CİLALANMASI Mərmər və qranitin cilalanmasından sonra onlara güzgü parlaqlığı bəxş etmək olur. AQLAY DAŞIN TƏMİZLƏNMƏSİ AQLAY DAŞIN TƏMİZLƏNMƏSİ “Gilan Servis” MMC şirkəti sizə xüsusi texnologiya əsasında aqlay daşının təmizlənməsini təmin edəcək. Sanitariya və gigiyenik xidmətləri Sanitariya və gigiyenik xidmətləri Dezinfeksiya-infeksion mikroblara qarşı mübarizə; eratizasiya-gəmiricilərə qarşı mübarizə